คณะมนตรีความมั่นคงขอให้คณะกรรมการคว่ำบาตร UNITA สำหรับแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับงานในอนาคต

คณะมนตรีความมั่นคงขอให้คณะกรรมการคว่ำบาตร UNITA สำหรับแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับงานในอนาคต

เมื่อมองถึงการปรองดองแห่งชาติในอนาคตของแองโกลา สภาได้ขอให้ “กลไกการตรวจสอบ” จัดทำรายละเอียดแผนสำหรับการปรึกษาหารือที่กว้างขวางในแองโกลากับตัวแทนของทั้งรัฐบาลและ UNITA “โดยมีจุดประสงค์เพื่อ…เอื้อต่อการพิจารณาอย่างเต็มรูปแบบโดยสภาเกี่ยวกับมาตรการที่บังคับใช้กับ UNITA เมื่อกระบวนการสันติภาพเสร็จสิ้นแล้ว”ในมติรับรองอย่าง เป็นเอกฉันท์ คณะผู้พิจารณายังถูกขอให้ประเมินการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากการคว่ำบาตร UNITA 

เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในเดือนเมษายน

เอกสารดังกล่าวครอบคลุมแง่มุมทางทหารที่ละเว้นโดยพิธีสารลูซากาปี 1994 ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนการสันติภาพแองโกลา รายงานของคณะกรรมการควรให้รายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามในการหาทุนและทรัพยากรทางการเงินของ UNITA ที่ปัจจุบันถูกแช่แข็งภายใต้การคว่ำบาตร และจัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว สภาฯ กล่าว

นอกจากนี้ มติดังกล่าวยังขอให้คณะกรรมการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดที่เป็นไปได้ของการห้ามค้าอาวุธซึ่งบังคับใช้กับ UNITA ตั้งแต่ปี 1993 และข้อห้ามซึ่งย้อนหลังไปถึงปี 1998 ต่อการนำเข้าเพชรแองโกลาที่ไม่ได้ควบคุมโดยรัฐบาล

เลขาธิการได้รับการร้องขอให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญสองคนเพื่อทำหน้าที่ในกลไกการตรวจสอบ โดยลดจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการชุดเดิมลงครึ่งหนึ่งในตอนแรก คณะมนตรีความมั่นคงได้กำหนดบทลงโทษต่อ UNITA ในปี 1993 สำหรับความล้มเหลวของกลุ่มกบฏในการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามกับรัฐบาลแองโกลา ตั้งแต่นั้นมา สภาได้เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรโดยมติที่ตามมาหลายชุดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 สภาได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระขึ้น 

“เพื่อติดตามการละเมิดในการค้าอาวุธ อุปทานน้ำมัน และการค้าเพชร ตลอดจนความเคลื่อนไหว

ของกองทุน UNITA” ในเดือนเมษายนถัดมา หลังจากพิจารณารายงานขั้นสุดท้ายของคณะกรรมการแล้ว สภาได้มีมติ 1295 (2000) ซึ่งทำให้มาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่รัดกุมขึ้นและจัดตั้งกลไกตรวจสอบใหม่

ส่วนหนึ่งของ “Seeds Protection Ration” โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ( WFP ) ได้เริ่มแจกจ่ายความช่วยเหลือด้านอาหารจำนวน 5,800 ตัน เพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบาง 535,000 คนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคงมากที่สุดในบุรุนดี ความช่วยเหลือด้านอาหารจะมอบให้พร้อมกับเมล็ดพันธุ์และเครื่องมือการเกษตรที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นผู้จัดหาให้

การปันส่วนเพียงพอสำหรับ 20 วัน และมีการวางแผนสำหรับฤดูกาลเพาะปลูก 2 ฤดู คือในเดือนกันยายน-ตุลาคม และกุมภาพันธ์-มีนาคม และโดยปกติแล้วจะดำเนินการทุกปีในบุรุนดีเนื่องจากประสบความสำเร็จ

มุสตาฟา ดาร์โบ ผู้อำนวยการ WFP ในประเทศบุรุนดีกล่าวว่า “โครงการนี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของประชากรที่เปราะบางที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของพวกเขา” “เกษตรกรสามารถทำการตลาดอาหารส่วนเกินและใช้รายได้เพื่อสร้างสินทรัพย์รวมทั้งปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา”

การสู้รบอย่างต่อเนื่องในบุรุนดีส่งผลให้เกิดการพลัดถิ่นของประชากร การพังทลายของทรัพย์สิน การขโมยปศุสัตว์จำนวนมาก ตลอดจนการทำลายที่อยู่อาศัย ประชาชนเกือบ 1.4 ล้านคนในบุรุนดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ ไม่สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ ดังนั้นจึงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านอาหารของ WFP

แนะนำ : รีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้า | รีวิวอาหารญี่ปุ่น| รีวิวที่เที่ยว | ดาราเอวี